Domeniul de doctorat

Conducători de Doctorat

 

FILOLOGIE

1. Prof.univ.dr. Ana Selejan                      

2. Prof.univ.dr. Gheorghe Manolache       

3. Prof.univ.dr. Maria Sass                       

4. Prof.univ.dr. Heinrich Dingeldein      

5. Prof.univ.dr. Silvia Florea

6. Conf.univ.dr. Andrei Terian

 

ISTORIE

1. Prof.univ.dr. Alexandru Avram            

2. Prof.univ.dr. Sabin Adrian Luca           

3. Prof.univ.dr. Zeno Karl Pinter              

4. Prof.univ.dr. Ioan Marian Țiplic

 

INGINERIE ŞI MANAGEMENT

1. Prof.univ.dr.ing. Dan Maniu Duşe        

2. Prof.univ.dr.ing. Constantin Oprean     

3. Prof.univ.dr.ing. Claudiu Kifor              

4. Prof.univ.dr.ing. Niculae Ion Marinescu 

5. Prof.univ.dr.ing. Moise Ioan Achim        

6. Prof.univ.dr.ing. Lucian Ionel Cioca       

 

INGINERIE INDUSTRIALĂ

1. Prof.univ.dr.ing. Dan Paul Brîndaşu        

2. Prof.univ.dr.ing. Octavian Bologa             

3. Prof.univ.dr.ing. Carmen Simion             

4. Prof.univ.dr.ing. Ioan Danciu                   

5. Prof.univ.dr.ing Ovidiu Tiţa                    

6. Prof.univ.dr.ing. Ioan Bondrea                

7. Prof.univ.dr.ing. Dan Dobrotă

8. Prof.univ.dr.ing. Dan Chicea

9. Prof.univ.dr.ing. Simona Oancea

CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

1. Prof.univ.dr.ing. Bărbat Boldur Eugen   

CIBERNETICĂ ȘI STATISTICĂ ECONOMICĂ

1. Prof.univ.dr. Emil M. Popa

INGINERIE MECANICĂ

1. Prof.univ.dr.ing. Nicolae Cofaru              

 

TEOLOGIE

1. IPS. Prof.univ.dr. Laurenţiu Liviu Streza

2. Pr.Prof.univ.dr. Vasile Mihoc                    

3. Pr.Prof.univ.dr. Ioan Ică                            

4. Pr. Prof.univ.dr. Nicolae Chifăr                 

5. Pr. Prof.univ.dr. Vasile Grăjdian              

6. Prof.univ.dr. Stefan Andreas Tobler      

7. Pr. Prof.univ.dr. Aurel Pavel                    

8. Prof.univ.dr. Paul Brusanowski

9. Conf.univ.dr. Ciprian Streza

10. Conf.univ.dr. Sebastian Moldovan

 

DREPT

1. Prof.univ.dr. Ioan Leş                                 

2. Prof.univ.dr. Alexandru Bacaci                  

3. Prof.univ.dr. Ovidiu Ungureanu                

4. Prof.univ.dr. Teodor Bodoașcă

 

MANAGEMENT

1. Prof.univ.dr. Ioan C-tin Dima                    

2. Prof.univ.dr. Doina Banciu                         

3. Prof.univ.dr. Dănuţ Dumitraşcu                

4. Prof.univ.dr. Emanoil Muscalu                   

ECONOMIE

1. Prof.univ.dr. Anatolie Caraganciu              

2. Prof.univ.dr. Ileana Tache                            

3. Prof.univ.dr. Ilie Rotariu

FINANŢE

1. Prof.univ.dr. Ungureanu Aristotel Mihai  

2. Prof.univ.dr. Nicolae Balteş                 

3. Prof.univ.dr. Gabriela Dobrotă          

MEDICINĂ

1. Prof.univ.dr. Mihai Neamţu                         

2. Prof.univ.dr. Dan Sabău                                

3. Prof.univ.dr. Ioan Baier                                

4. Prof.univ.dr. Ioan Maniţiu                            

5. Prof.univ.dr. Adrian Stretean                       

6. Prof.univ.dr. Manuela Mihalache                  

7. Prof.univ. dr. Adriana Stănilă                      

8. Prof.univ. dr. Marcel Pereanu                    

9. Prof.univ. dr. Kiss Lorant                            

10. Prof.univ.dr. Totoian Ion Gheorghe        

11. Prof. univ. dr. Carmen Domnariu