Conferința Anuală a Cercetării în Sociologie și Asistență Socială

 

A XIV-a ediție a Conferinței Centrului pentru Studii Sociale

Antropologie, Etnografie, Sociologie

Centenar Gh. Pavelescu

15-18 octombrie 2015

 

 

 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, împreună cu partenerii săi (Complexul Național Muzeal ASTRA din Sibiu, Centrul de Cultură Alba „Augustin Bena” și Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia), organizează cea de-a XIV-a ediție a conferinței Centrului pentru Studii Sociale, sub egida profesorului Gheorghe Pavelescu (1915-2008).
Gheorghe Pavelescu, discipol al unor personalități de marcă ale timpului, doctor în sociologie și estetică (1942), filosofia culturii (1942), etnografie și folclor (1945), a fost profesor la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu.
Profesorul Gh. Pavelescu s-a remarcat în domeniul cercetărilor de teren, cu interes pentru magie, folclor, etnografie, etnoiatrie, grupuri etnice marginalizate, muzeologie și literatură. A publicat 20 de cărți și peste 200 de articole în reviste de specialitate. Relația și sentimentul de admirație, continuitate și venerație față de înaintașii cărturari care l-au îndrumat, precum și permanenta încurajare a tinerilor cercetători au fost coordonate fundamentale în activitatea profesorului. Pornind de la aceste considerații, omagierea cu prilejul centenarului se axează pe aprecierea acelorași valori (experiența în cercetare, entuziasmul și îndrăzneala specifice tinereții) și teme de interes.
Organizatorii își propun să reunească specialiști cu preocupări similare și abordări personale, din spații geografice diferite, pe teme de interes contemporan, din perspectivă antropologică, etnografică și sociologică.

 

 

 

 

Contact:

E-mail:
amalia.pavelescu@ulbsibiu.ro
Web page:
http://socioumane.ulbsibiu.ro/sociologie/
Adresa: Sibiu, str. Lucian Blaga, Nr. 2-4, Corp A, Et.3
Tel./Fax: +40-269-212970